Skip to main content

TERMES I CONDICIONS

Condicions generals de compra

Els presents termes i condicions estableixen les Condicions Generals de Venda de tots els productes oferts a través del website www.casasmasgrau.com. Per tant, és convenient que l’usuari arribi detingudament les Condicions Generals abans d’efectuar una compra.

 

Identificació i activitat de CASES MASGRAU

CASES MASGRAU amb domicili al c/ Camprodon 49, 17240 Llagostera (Girona), CIF: A17030438 dedicat a la fabricació, muntatge, Servei i Manteniment d’instal·lacions de bombament i plantis de tractament d’aigües.

 

Com fer la compra?

La web, un cop acabat el procés de compra, i abans d’enllaçar amb la passarel·la de cobrament, mostrarà en una pantalla la comanda detallada.
Abans de procedir al pagament es pot modificar qualsevol de les dades introduïdes.

 

Preus

Casas Masgrau SA es reserva el dret de modificar els preus sense avís previ, així com de llançar ofertes que podran ser substituïdes en qualsevol moment. Això no obstant, l’import de compra que aparegui a cada comanda no podrà ser modificat per Casas Masgrau SA una vegada la comanda estigui conclosa.
Els preus que figuren en cada producte o oferta no inclouen l’impost sobre el valor afegit (IVA) encara que se’n detalla la quantia per separat.
Les compres que facin persones físiques o jurídiques residents a Estats no membres de la Unió Europea estaran exemptes d’IVA.

 

Formes de pagament

Per defecte, la forma de pagament de la venda del producte serà la del pagament per transferència bancària.
Un cop s’hagi acabat la comanda, l’usuari podrà anul·lar-la en un termini màxim de 24 hores contactant per correu electrònic comercial@casasmasgrau.com. Fora d’aquest temps la comanda es fabricarà i haurà de ser abonada pel client. Al correu haurà d’indicar les dades següents:

  • Correu electrònic de l’usuari.
  • Nom de la persona que va fer la comanda.
  • Número de comanda a Casas Masgrau SA
  • La comanda serà anul·lada en el moment en què es rebi el missatge.

 

Obligacions del Venedor i Termini de Lliurament

El venedor haurà d’executar la comanda com a molt tard en el termini de 3 dies laborables a partir del dia següent a aquell en què el comprador li hagi comunicat la seva comanda i se n’hagi comprovat el pagament.
En cas de no execució del contracte per part del venedor, el comprador haurà de ser informat d’aquesta incidència i haurà de poder recuperar com més aviat millor, i en qualsevol cas en un termini de 10 dies com a màxim, les sumes que hagi abonat.
Els enviaments en 24/48 hores és un servei vàlid per a comandes amb lliurament a Espanya peninsular (no s’inclouen en aquest servei les comandes amb enviaments a Balears, Canàries, Ceuta i Melilla ni a altres països).
Estan exclosos dissabtes, diumenges i festius.
Els terminis de lliurament són aproximats, i poden patir retards a causa de circumstàncies alienes a Casas Masgrau SA o per causes de força major, com a causa de condicions climatològiques, períodes de gran activitat en dates assenyalades, desastres ambientals, vagues…, o per absència del destinatari.
Casas Masgrau SA no es fa responsable dels retards al transport ni poden donar dret a possibles reclamacions ni danys i perjudicis.

 

Obligacions del Comprador

El comprador es compromet i responsabilitza de la veracitat i fidelitat de les dades introduïdes en els diferents formularis sol·licitats per realitzar la comanda. En cas d’existir-hi algun error, Casas Masgrau SA no es fa responsable de les fallades comeses en el moment de realitzar la comanda per part del client, així com tampoc es fa càrrec de les despeses econòmiques, tant de la realització de noves plaques, de despeses d’enviament així com qualsevol altra despesa derivada de les errades comeses en el moment de la complementació dels formularis.

 

Lliurament

El lliurament s’efectuarà a l’adreça indicada per l’usuari, que pot ser diferent de la de la vostra residència o seu.

 

Període de Reflexió i Devolució

Atès que el nostre producte és de fabricació personalitzada per a cada comanda, no se n’admetran devolucions, llevat d’error en la seva fabricació. En aquests casos el client podrà tornar el producte i escollir entre la devolució de l’import o la reposició de la comanda en òptimes condicions.

 

Seguretat i Confidencialitat

Casas Masgrau SA garanteix la seguretat i confidencialitat en les comunicacions amb l’usuari i es compromet a no realitzar cap tipus d’activitat amb les còpies de la documentació sol·licitada per al lliurament de la comanda.
En cap cas no s’oferiran dades de clients a tercers ni s’utilitzaran per a altres fins que el de la venda puntual ja realitzada.

 

Garantia

El venedor es responsabilitza de la garantia dels productes, segons la legislació vigent.

 

Comunicació

El comprador podrà contactar per correu electrònic a comercial@casasmasgrau.com en qualsevol moment i per a qualsevol consulta que desitgi. El nostre departament comercial us respondrà en un màxim de 48 hores, tenint en compte el nostre horari laboral.

 

Legislació i Resolució de conflictes

Les compravendes realitzades a través del web de Casas Masgrau SA se sotmeten a la legislació espanyola.