Skip to main content

Reg

Des de Casas Masgrau ens encarreguem de dissenyar i executar projectes encarats al reg en diferents àmbits, com l’agrícola, els camps esportius i els camps de golf. Duem a terme estudis d’idoneïtat i maximització de les capacitats de les instal·lacions en el moment previ a la realització de la feina, també realitzem muntatges, reparacions, condicionaments i posades en marxa de tota classe de sistemes de reg.

Sector agrícola

Dins el sector agrícola la nostra carta de productes i serveis abasta tota classe de solucions tals com els pivots, els tracks i les cobertures, així com qualsevol automatització que es pugui realitzar en aquest àmbit, oferint l’oportunitat de fer projectes integrals, autogestionables i monitoritzats.

Sector esportiu

En l’apartat esportiu, tractem amb camps de gespa tant natural com artificial de diferents disciplines, fent especial èmfasi en els camps de golf i de futbol, en totes les seves vessants com són els terrenys de joc o les ciutats esportives o d’entrenament.

Amb aquest tipus de servei oferim la possibilitat de fer una instal·lació completament adaptada a les necessitats del client i completament a mida, amb totes les variants que això comporta, podent oferir a l’interessat la tranquil·litat que una sola empresa els hi pugui proporcionar tot el sistema, des de l’estació de bombeig, fins a la xarxa de reg, passant pel programador de reg, la total automatització de la xarxa o elements més específics com sistemes de filtració que puguin necessitar per aconseguir la millor qualitat de l’aigua possible per la seva gespa sigui natural o artificial.

T'interessa aquest servei?

Contacta amb nosaltres