Skip to main content
ISO 9001

ISO 9001

Des del 2016, amb una voluntat de millora constant i amb la idea de poder garantir als nostres clients la qualitat més gran possible en tots els serveis, processos i productes que oferim, disposem de la certificació internacional de qualitat ISO 9001.

És una certificació independent que avala el compliment d’uns estàndards de qualitat del nostre model organitzatiu i de gestió. Per nosaltres és important complir amb una normativa tan encarada al client i poder oferir a aquest la garantia del que fem.