Skip to main content

Assistència Tècnica

L’equip de professionals de Casas Masgrau estem a la disposició de qui ho necessiti per tal de poder-lo ajudar, ja sigui in situ o al nostre taller, a resoldre tots aquells problemes o avaries dels seus equips de bombeig o instal·lacions relacionades amb el nostre àmbit d’actuació.

Els nostres tècnics, la nostra flota de vehicles equipats i el nostre camió grua propi ens capaciten per oferir tot un ventall de solucions diverses amb total flexibilitat i rapidesa. Des de la substitució de qualsevol petit element, a l’extracció de bombes de pou submergides a grans fondàries.

A més a més, oferim l’opció de donar una assistència tècnica en remot de totes aquelles instal·lacions muntades per nosaltres que per la seva naturalesa ho permetin, a través d’un monitoratge i un sistema d’alarmes i advertències propi que ens permetin actuar sobre el problema o fins i tot prevenir-lo.

SAT Grundfos

Grundfos és líder en la fabricació de bombes i sistemes de bombeig a escala mundial i ofereix tota mena de solucions amb les millors prestacions i qualitat del mercat.

Grundfos ha dipositat la seva confiança en nosaltres anomenant-nos Servei Tècnic Oficial Grundfos, d’acord amb el compliment de tota una sèrie de processos i estàndards de qualitat.

El fet de ser Servei Tècnic Oficial Grundfos ens permet realitzar instal·lacions, manteniments, reparacions, tramitació de garanties i venda de recanvis i kits de reparació oficials, sempre oferint les millors condicions en terminis i preus, així com la garantia d’un servei professional i de qualitat certificat per Grundfos.

A les nostres instal·lacions disposem de la maquinària i del personal tècnic adequat, així com d’estocs permanents de recanvis i kits de reparació que ens converteixen en un equip àgil i eficient.

Reparacions i manteniment de màquines electromecàniques

A Casas Masgrau disposem d’un equip de professionals amb una àmplia experiència en el món electromecànic per tal d’identificar i reparar falles mecàniques i/o elèctriques. A més, efectuem operacions de manteniment per garantir el bon funcionament dels equips i prevenir futures avaries.

Reparem tota classe de bombes hidràuliques tals com bombes submergibles, bombes dièsel, bombes verticals multicel·lulars, bombes de pistó, bombes de cambra partida, bombes dosificadores, etc. A més a més, el fet de disposar d’un gran stock de recanvis de diverses marques i la gran xarxa de col·laboradors que tenim, ens permet arribar a satisfer totes aquelles necessitats que pugui tenir el client pel que fa a reparació de bombes, en el menor temps possible.

Altrament, també tenim la capacitat d’avaluar l’estat i reparar si s’escau, tota classe de motors relacionats amb les diferents variants de bombes. Oferint el servei de bobinat de motors i de recanvi de components.

La nostra naturalesa flexible i el fet de treballar amb clients de molt tipus, incloses grans indústries ens doten de l’experiència i la capacitat de fer tota mena de reparacions electromecàniques a equips o maquinària de diferent índole.

Banc de proves

El banc de proves del que disposem a les nostres instal·lacions, a través del registre de diferents dades de funcionament (cabal, revolucions, ampers…), ens permet determinar l’estat i rendiment real de qualsevol bomba i/o motor, facilitant així el diagnòstic de possibles problemes i assegurant la seva resolució a través de les comprovacions pertinents.

A més a més, ens permet obtenir una sèrie de documents, que podem oferir al client, tals com:

 • Fulla de dades resum de cada assaig
 • Corba característica Cabal – Altura manomètrica
 • Corba de potència absorbida de la bomba
 • Corba de rendiment hidràulic
 • Corba característica a diferents velocitats
 • Corba mitjana de bombes del mateix model

Altrament, el banc de proves disposa d’un variador de freqüència que ens permet efectuar proves a diferents velocitat de gir de l’eix de la bomba. Durant la proba hidrodinàmica es controlen per lectura directa, en pantalla:

 • Velocitat eixos
 • Voltatge i intensitat absorbida per fase
 • Potència absorbida de la xarxa
 • Potència útil (absorbida per la bomba)
 • Rendiment hidràulic de la bomba
 • Rendiment del grup electro-bomba

T'interessa aquest servei?

Contacta amb nosaltres