Skip to main content

Hidràulica

La hidràulica és part fonamental del nostre sector, la hidràulica és tota aquella instal·lació que fem per tal d’aconseguir, de transportar i de tractar l’aigua o qualsevol altre líquid o fluid. Dins la hidràulica hi podem trobar un gran ventall de solucions i aplicacions tals com grups de pressió, equips de filtració i dosificació, estacions de bombeig, agitadors, caldereria, vàlvules i equips de control… integrables si és necessari en contenidors i dotant-los sempre que es pugui d’un sistema d’automatització que ens permeti un monitoratge.

Grups de pressió

Un grup de pressió és un equip dissenyat per subministrar aigua a pressió segons la necessitat de cada instal·lació i que pot abraçar un gran nombre d’aplicacions. L’objectiu sempre és moure el cabal d’aigua desitjat en cada moment i per això incorporem a les bombes dels grups arrencadors o variadors de freqüència que ens permeten ajustar paràmetres tals com les revolucions, el cabal o el consum, garantint així una major eficiència del grup.

Altrament, incorporem a aquests grups l’automatització que ens permetrà detectar incidències, solucionar-les o simplement, fer canvis de variables o realitzar un seguiment de la instal·lació.

Tenim la capacitat de realitzar grups de pressió d’una sola bomba fins al nombre de bombes que siguin necessàries, amb un rang de pressions i caudal molt ampli (+1.200 m³/h).

Sistemes de filtració

Sovint a qualsevol sistema de tractament o bombeig d’aigua s’incorpora un o diversos filtres, per tal d’augmentar la qualitat de l’aigua o evitar incidències. A Casas Masgrau assessorem i realitzem el muntatge de tota classe d’equips de filtratge, tals com filtres de sorra, filtres de malla, filtres d’anelles, equips de nanofiltració, equips d’ultrafiltració i equips d’osmosis inversa.

A més a més, i seguint amb la filosofia que ens caracteritza, duem a terme sistemes de control adaptats a cadascun d’aquests equips de filtratge per poder-los telegestionar.

Dosificació i desinfecció

A Casas Masgrau també tenim presència en el sector químic-hidràulic ja sigui incorporant equips de dosificació en les instal·lacions fins a realitzar estacions completes de dosificació i desinfecció. Estem familiaritzats amb equips de mesuratge i de dosificació de substàncies químiques, els quals incorporen sensors precisos per dosificar el producte adequat amb exactitud.

A més a més, adaptem la dosificació d’un producte segons un o diversos paràmetres que poden ser intercanviables en qualsevol moment i de manera remota, sempre predominant la seguretat i la robustesa de la instal·lació.

Vàlvules i equips de control

Existeixen molts tipus de vàlvules i equips de control en el mercat, on cadascun d’ells ha estat dissenyat per complir una o diverses funcions. La vàlvula de control permet canviar o regular el flux (sigui líquid o gas) que circula per una canonada, així com mantenir o disminuir la pressió a l’interior. A més de la finalitat, també poden diferenciar-se pel tipus d’accionament. Existeixen vàlvules manuals, d’accionament pneumàtic i d’accionament elèctric.

El nostre departament tècnic té la capacitat d’orientar sobre quina és la vàlvula o equip de control que més s’ajusta en cada una de les necessitats que poden existir en una instal·lació, de dimensionar-la i adaptar-la dins del funcionament de la instal·lació.

A més a més, disposem d’una gran quantitat d’estoc de diferents solucions de valvuleria, com vàlvules de bola, vàlvules de comporta, vàlvules de papallona…

Estacions de bombeig

Una estació de bombeig pot incorporar diversos elements o equips que s’agrupen per tal d’assolir diferents finalitats.

La nostra àmplia experiència en el sector hidràulic ens permet proposar la millor solució per cada una de les instal·lacions dels nostres clients, siguin estacions d’aigües brutes o d’aigües netes.

Realitzem estacions de bombeig on podem incorporar grups de pressió amb diferents tipus de bombes hidràuliques, sistemes de prefiltració i filtració de l’aigua, sistemes de dosificació i sistemes de tractaments d’aigües.

Les nostres estacions incorporen un PLC on el programa està totalment programat pels nostres tècnics especialitzats. Aquest autòmat es comunica amb una pantalla, 100% creada per a la instal·lació, que permet controlar i visualitzar el funcionament del grup. Aquests dos elements, juntament amb tots els sistemes de mesuratge i control ens permeten realitzar equips totalment autònoms i controlables de forma remota a través d’un dispositiu mòbil.

Aquesta última característica permet connectar-se en remot els nostres tècnics, de tal forma que davant d’una incidència podem arribar a identificar i fins i tot solucionar el problema, sense la necessitat de desplaçar-nos i amb un temps rècord.

Contenidors

A Casas Masgrau creiem en els avantatges que comporta realitzar equips o grups plug and play que faciliten el transport, la instal·lació i la posada en marxa, atorgant una flexibilitat molt alta pel que fa a l’ús.

És per això que, des de fa ja uns anys, hem apostat per realitzar instal·lacions dins de containers que siguin flexibles per adaptar-se en diferents situacions, i que a més garanteixin la protecció necessària enfront de la intempèrie.

Tenim la possibilitat d’adaptar grups de pressió, estacions de bombeig, plantes de tractament d’aigua i plantes de microfiltració, ultrafiltració, nanofiltració i d’osmosi inversa entre d’altres, dins de contenidors o bancades. Si això ho unim amb el sistema de control totalment propi i la capacitat d’adaptar-nos a cada client, obtenim la capacitat de crear equips versàtils i també d’identificar incidències que es puguin produir sigui quina sigui la situació geogràfica de l’equip.

Subministrament d'aigua

Casas Masgrau també s’encarrega de realitzar instal·lacions pel subministrament d’aigua adaptant-se a cada necessitat i tipus de client, des de comunitats de veïns o indústries fins a companyies d’aigües.

Som especialistes a assessorar, muntar i reparar instal·lacions d’aigües subterrànies pel subministrament de l’aigua oferint també una àmplia gamma de bombes submergibles per aquesta funció. Disposem de camió grua per donar un servei tan d’assistència davant d’incidències de primer nivell, com per dur a terme el manteniment oportú.

Agitadors

Cada cop més presents en la indústria, és una peça clau que ens permet homogeneïtzar el contingut d’un dipòsit.

Gràcies a la nostra experiència en la indústria i a les sinergies que hem creat amb els nostres clients, estem capacitats per realitzar la millor proposta per cada necessitat i d’integrar-la dins del nostre sistema de control, de manera que la velocitat i el temps de gir siguin adaptables segons els criteris que es considerin oportuns.

Caldereria

Ens ocupem de dimensionar la mida i el material més adient per la caldereria necessària en qualsevol instal·lació. Tanmateix, disposem de taller propi amb totes les eines i maquinària adient per tal de realitzar qualsevol muntatge, així com una gran quantitat d’estoc de material per poder realitzar actuacions ràpides.

Podem efectuar els següents treballs de caldereria:

  • Caldereria de ferro amb soldadura amb elèctrode, amb màquina de fil i amb tig.
  • Caldereria d’acer inoxidable amb soldadura amb elèctrode, amb màquina de fil i tig.
  • Canonada de PVC encolada o per unió.
  • Canonada de polietilè amb maniguets soldats o soldadura per fusió.

T'interessa aquest servei?

Contacta amb nosaltres