Skip to main content

Aplicacions elèctriques

Si la part mecànica és important en el nostre sector, la part elèctrica no ho és menys, ans al contrari, és fonamental.

És per això que a Casas Masgrau oferim el subministrament, muntatge i reparació de tots aquells equips elèctrics, que poden formar una instal·lació del nostre àmbit.

Motors

Oferim subministrament, muntatge i reparació de tot tipus de motors de diferents potències (des de 1Kw a més de 150Kw), de diferents voltatges, trifàsics, monofàsics, amb diverses freqüències, marques i tipologies, tals com motors de superfície verticals, motors horitzontals o motors submergibles, ja siguin motors rebobinables o motors encapsulats.

Armaris elèctrics

Aquest apartat, que són els armaris elèctrics de protecció i control, és un altre dels elements clau dels nostres grups. Els armaris, amb tots els seus components, ens permeten fer funcionar de manera correcta i eficient tots els equips i ens ofereixen la possibilitat de crear l’automatització d’aquests.

Els nostres armaris són d’elaboració pròpia i adaptats a cada necessitat, es munten i s’hi acoblen tots els components al nostre taller, hi fem totes les connexions, numerem i senyalitzem tots els elements que el componen, per tal de facilitar les reparacions identificant fàcilment què fa cada component i com es relaciona amb els altres.

Subministrem i muntem tots els elements que componen el quadre i gràcies a l’ampli equip de proveïdors que tenim i a la nostra experiència tenim identificats els millors productes i amb la millor relació qualitat preu possible.

Instrumentació

Una altra part molt important de les instal·lacions són aquells instruments que ens permeten donar-li un valor afegit i poder controlar tota una sèrie de nivells que determinaran l’èxit en el funcionament dels equips.

En aquest punt, nosaltres oferim el subministrament i el muntatge de:

  • Controls de pressió mitjançant transductors.
  • Comptadors, tant comptadors electromagnètics com comptadors amb emissor de pulsos.
  • Sensors de temperatura, sondes PT100.
  • Sensors de nivell, amb nivells per radar o submergibles.
  • Sensors de PH, sensors de conductivitat, sondes redox, sensor de terbolesa, de clor residual…

T'interessa aquest servei?

Contacta amb nosaltres